Kopfbereich

Schnellnavigation

Hauptnavigation

Bachelor Facility Management (FM)

Modulbeschriebe

  • Studiengangleitung: Irene Arnold, Tel. 058 934 56 24, arne@zhaw.ch
  • Studiensekretariat: Tel. 058 934 59 61, studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch / Schalter Grüental (GA): Mo-Fr 8:30-10:00, 10:30-13:00 Uhr / Schalter Reidbach (RT): Mo-Do 8:00-12:00, 14:00-16:00 Uhr
  • Empfang Grüental (GA): Mo-Fr 8:00-12:00, 13:30-17:00 Uhr, Tel. 058 934 50 00
  • Empfang Reidbach (RT): Mo-Do 8:00-12:00, 14:00-16:00 Uhr, Tel. 058 934 59 01

Studienjahrgang 2018 (FM18)

1. Semester

2. Semester

Studienjahrgang 2017 (FM17)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

Studienjahrgang 2016 (FM16)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester

Studienjahrgang 2015 (FM15)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester

Studienjahrgang 2014 (FM14)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester