Bachelor Lebensmitteltechnologie (LM)

Modulbeschreibungen

  • Studiengangleitung: Jacqueline Javor Qvortrup, Tel. 058 934 57 56, jajq@zhaw.ch 
  • Studiensekretariat: Tel. 058 934 59 61, studiensekretariat.lsfm@zhaw.ch / Schalter Grüental (GA): Mo-Fr 8:30-10:00, 10:30-13:00 Uhr  / Schalter Reidbach (RT): Mo-Do 8:00-12:00, 14:00-16:00 Uhr
  • Empfang Grüental (GA): Mo-Fr 8:00-12:00, 13:30-17:00 Uhr, Tel. 058 934 50 00
  • Empfang Reidbach (RT): Mo-Do 8:00-12:00, 14:00-16:00 Uhr, Tel. 058 934 59 01

Studienjahrgang 2017 (LM17)

1. Semester

2. Semester

Studienjahrgang 2016 (LM16)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

Studienjahrgang 2015 (LM15)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester

Studienjahrgang 2014 (LM14)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester

Studienjahrgang 2013 (LM13)

1. Semester

2. Semester

3. Semester

4. Semester

5. Semester

6. Semester